- Gillar du Teamwork?
- Vill du vara med och påverka och se att dina insatser ger resultat?
- Vill du uppleva hur lagarbete gör dig stark och målmedveten?
- Hur gemensamt arbete skapar framgångar och leder till lycka, glädje,
   förnyade kunskaper och personlig utveckling.
- Vill du vara med att göra Knallebygden till en stark och framgångsrik förening?

Föreningen har olika förtroendeposter
Styrelsen har 7 st. ledamöter och 3 st. suppleanter,
Revisorerna är 2 st. ledamöter och 1 st. suppleant och
Valberedningen, där vi för närvarande är 2st.

Dessutom har Knallebygden flera kommittéer.
Utställningskommittén, handhar Lokalutställningen och PR-utställningar.
Kökskommittén, har hand om köksansvaret på alla evenemang.
Lotterikommittén, ansvarar för alla lotterier.
Webbmastern sköter hemsidan och övrigt på Internet.
Annonsering, smittskydd, studiecirklar m.m.
--------------------------------------------------------------------
Alla dessa områden är beroende av intresserade och
engagerade medlemmar för att föreningen skall fungera,
”Där en liten insatts är lika viktig som en stor”
--------------------------------------------------------------------

Hjärtligt Välkommen att höra av dig till oss i Valberedningen!
Andreas Ekström 0768-390 670  och Kristina Johansson