Uppmaning!

 

 Smittskyddsombuden meddelar:

Alla ni som är osäkra om och har frågor angående

fågelinfluensan, hör av till smittskyddsombuden.

 

Christer Sandh  Tel: 070-3305882

 

Aktuell information ligger hela tiden ute på dessa adresser:

SRF:s Hemsida  www.ras-fjaderfa.se 

Jordbruksverket   www.sjv.se

Statens Veterinär Anstalt    http://www.sva.se/