Styrelsen

ORDFÖRANDE

Christer Sandh 0703-30 58 82

Stenbacken

511 97 Hajom

E-mail: christer@sandhs.se

 

VICE ORDFÖRANDE

Bert Johansson, 0737-23 02 73

 

Bua Slätthult 4

 

511 98 Hyssna

 

KASSÖR

Lennart Knutsson 0705-13 90 94

Hjorttorp Hede

511 97 Hajom

E-mail: olkhede@gmail.com

 

SEKRETERARE

Irina Kitinoja 0702-14 04 02

Stenbacken

511 97 Hajom

Epost: irina.kitinoja@mark.se

 

 LEDAMOT

Lennart Knutsson 0705-13 90 94

Hjorttorp Hede

511 97 Hajom

E-mail: olkhede@gmail.com

 

LEDAMOT

Hans Roy 0706-36 90 47

Ormåsa Lindås

516 93 Rångedala

Epost: hans.roy@outlook.com

 

LEDAMOT

Sandra Börjezon 0704-719488

Brättingstorpsvägen 13B

511 92 Örby

Epost: sandra@visko.se

 

SUPPLEANT

Marie Jönsson Schelander 0735-50 98 42

Bua Slätthult 4

511 98 Hyssna

Epost: marie_schelander@hotmail.com

 

SUPPLEANT

Britt Börjezon  0730-730298

Kalvviksvägen 9

51131 Örby

Epost: Vannakra@live.se

 

SUPPLEANT

Monica Jansson

 

REVISOR

Åsa Lundström

Ormåsa Lindås

516 93 Rångedala

  

REVISOR/SUPPLEANT

Karin Käck

Hjorttorp Hede

 511 97 Hajom

 

VALBEREDNING

Karin Käck

Kristina Johansson

 

 

 

orlofftupp.jpg
Tupp.jpg